strategisk medarbejderudviklingudvikl DIN medarbejder til at blive bedre for organisationen!En organisation har brug for gode medarbejdere. En god medarbejder kender og forstår organisationens målsætninger og kan skabe resultater i samarbejdet med organisationen. Medarbejderen har brug for klare mål og tydelige forventninger for at være god for organisationen, og medarbejderen har brug for at kunne udvikle sig for at kunne blive endnu bedre.


Vi arbejder med strategisk medarbejderudvikling, så

- medarbejderen udvikler sig i overensstemmelse med organisationens behov,

- medarbejderen bidrager til at udvikle organisationen og dens mål på kort og lang sigt.

lederen opnår større viden om, hvordan medarbejderens performance bedst understøttes


Vores fokus er todelt:

- Vi tager udgangspunkt i organisationens behov og forventninger til medarbejderen og til hvad der forventes af medarbejderen i forhold til at kunne være et aktiv for organisationen.

- Vi giver lederen et ’tæt-på’ kendskab til den konkrete medarbejder og til, hvordan lederen bedst kan understøtte medarbejderen.


Vi kan anvende personlighedstest til at understøtte vores udviklingsforløb og til at skabe viden om styrker og udfordringer i hos medarbejdere.


Vi understøtter alle dele af medarbejderudvikling, men særligt medarbejderudviklingssamtalen er vigtigt strategisk værktøj. En god medarbejderudviklingssamtale kræver grundig forberedelse, gennemførsel og opfølgning. Vi har udviklet et samtaleværktøj, der sikrer, at medarbejderens udvikling sker i overensstemmelse med organisationens behov og ikke væk fra den.

Vi skræddersyer vores samtaleværktøjer til den enkelte organisation og de behov og det fokus, som organisationen ønsker i forbindelse med en medarbejderudviklingsproces. Det er vigtigt, fordi organisationer og medarbejdere er forskellige - og en god og sammenhængende udvikling kræver sammenhæng mellem organisationen og medarbejderne.


Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan bidrage til medarbejderudvikling i din organisation.VORES GUIDE TIL SAMTALEVÆRKTØJ