professionelt rekrutteringsforløbFind den rigtige leder eller medarbejder til din organisation!Rekruttering er sjovt, men ikke for sjov! En organisation er kun så god som dens medarbejdere. En vellykket rekruttering tager tid og fokus og kræver erfaring, rutine og professionalisme, de nødvendige værktøjer og relevante testsystemer. En rigtig rekruttering betyder alt for organisationen og for kandidaten. Et forkert valg eller match koster tid, penge og ærgrelse.


Vi tilrettelægger rekrutteringsforløb, så

- Vi finder den rette kandidat til organisationen og den konkrete stilling.

- Hele rekrutteringsforløbet er professionelt og forberedt.

- Den nye medarbejder får en god start og større succes i organisationen.


Vores fokus er todelt:

- Vi kan tage hånd om hele rekrutteringsprocessen.

- Vi kan varetage enkelte dele af rekrutteringsprocessen og arbejder gerne sammen med interne rekrutteringsmedarbejdere.

Et fuldt rekrutteringsforløb indeholder normalt:

1. Afklaring og identifikation

Det er vigtigt for os at komme helt tæt på organisationens tanker og overvejelser i forhold til kandidatens profil. Vi lægger vægt på at få afdækket organisationens konkrete behov, succeskriterier, forventninger til og fremtidsmuligheder for kandidaten. Derudover drøfter vi, om kandidaten skal have særlig uddannelse og personlige kompetencer for at kunne løfte stillingen.


Vi udarbejder stillingsannonce og job- og personprofil på baggrund af kravene til kandidaten.


2. Annoncering og tiltrækning

I samarbejde med organisationen udarbejder vi en individuel medieplan, som tager højde for den faglige del af profilen. Vi afklarer, hvordan vi bedst målretter annonceringen til de kandidater, som organisationen har brug for. Vi anvender naturligvis de relevante sociale medier og andre digitale formidlingskanaler, hvor vi kan gøre brug af forskellige digitale og grafiske hjælpemidler.


3. Samtaleforløb og kandidatudvælgelse

Sammen med den rekrutterende leder og evt. ansættelsesudvalg tilrettelægger vi det konkrete samtaleforløb, og drøfter behov for en eller flere ansættelsessamtaler, brug af personlighedstest og indhentelse af referencer på en eller flere kandidater.


Vi forbereder og deltager i ansættelsessamtalerne sammen med den rekrutterende leder og et eventuelt ansættelsesudvalg. Efter samtalerne evaluerer vi sammen de enkelte kandidater i forhold til organisationens krav og forventninger.


Vi har god erfaring med at anvende personlighedstesten NEO-PI-3 og at gennemføre testtilbagemelding med eller uden den rekrutterende leder. Personlighedstesten og testtilbagemeldingen bidrager til at afdække kandidatens egnethed i forhold til styrker, udfordringer, potentiale, motivation og ambitioner. Er der brug for at vurdere en kandidats faglige eller personlige kvalifikationer, anbefaler vi, at der udarbejdes en case eller opgave til kandidaten. Vi udarbejder gerne en sådan, som afspejler forventningerne og kravene til kandidaten i den pågældende stilling.


Vi indhenter dybdegående referencer hos tidligere arbejdsgivere eller andre relevante referencepersoner på relevante kandidater og udarbejder et resume til den rekrutterende leder.


Vi bistår med praktiske forhold før, under og efter ansættelsessamtaler, f.eks. indkaldelse til samtaler, booking af lokaler, afslag til kandidater m.v.