INDIVIDUELT LEDERUDVIKLINGSFORLØBGør din leder endnu bedre for organisationen!En organisation har brug for gode ledere. Ledere har brug for at udvikle sig for at være gode - og for at blive endnu bedre. Ofte sker lederens udvikling uafhængigt af organisationens behov og krav. Generelle kurser og forløb giver god, men langt fra altid relevant og dermed omsættelig viden i forhold til, hvordan den enkelte leder skal lykkes i jobbet i netop sin organisation.


Vi skræddersyer lederudviklingsforløb, så:

- lederen udvikler sig selv og sine lederkompetencer med organisationen,

- lederens daglige arbejde og udvikling er synkroniseret med organisationens behov og mål,

- lederen får større succes i sin organisation og organisationen får endnu mere gavn af sin leder.


Vores fokus er todelt:

- Vi sikrer det bedst mulige samspil mellem organisationen og lederen ved at støtte og udfordre lederen personligt og ledelsesfagligt ud fra organisationens behov.

- Vi giver lederen et ’tæt-på’ kendskab til det konkrete lederjob og lederudfordringerne gennem praktiske erfaringer og lederens egen refleksion.


Vi afdækker organisationens behov og lederens individuelle behov for kompetenceudvikling ved:

​- En indledende samtale med lederen og dennes leder, hvor organisationens forventninger og syn på, hvordan lederen opnår succes i jobbet, drøftes.

- En personlig samtale om lederens egne forventninger til lederjobbet samt lederens personlige styrker og udviklingsområder. Samtalen kan tage udgangspunkt i personlighedstesten NEO-PI-3.

- En opfølgningssamtale med lederen og dennes leder.

Med afdækningen identificerer vi de temaer og aktiviteter for lederen og dennes fremtidige udvikling, som vil kunne understøtte lederens succes i det konkrete lederjob. Der er tale om emner, som lederen og organisationen bør have fokus på i en periode på et halvt til helt år.


Derefter igangsætter vi de konkrete udviklingsaktiviteter, så lederen bliver endnu bedre for netop sin organisation.


Aktiviteterne kunne være individuelle samtaleforløb, viden om konkrete ledelsesværktøjer, formel kompetenceudvikling m.v. Al udvikling sker ud fra organisationens behov og er skræddersyet til den konkrete leder.